Ανάκληση άδειας και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

1 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4537/2018 και τα άρθρα 19 και 153 του ν. 4261/2014.
2 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος πληρωμών «ACCESSPAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
3 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση.
4 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΦΕΚ Β’1259 31.3.21 ΕΠΑΘ 386