Ανακοίνωση εκποίησης οχημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικά ιδρύματα επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η άδεια των οποίων ανακλήθηκε δυνάμει της υπαριθμ. 386/31.3.2021 απόφασης της ΕΠΑΘ της ΤτΕ ανακοινώνουν ότι προβαίνουν σε εκποίηση των κάτωθι μεταφορικών μέσων: Μεταχειρισμένο επιβατηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης […]