Όροι και προϋποθέσεις αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και προπληρωμένων καρτών για χρήση στο διαδίκτυο.Η Thireos Money Center, μέσω συνεργασίας που διαθέτει με εταιρίες παροχής προϊόντων τηλεφωνίας, λειτουργεί ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων Τρίτων Παρόχων, διαθέτοντας πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

Οι χρήστες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου δύνανται μέσω του δικτύου της Thireos Money Center (είτε μέσω του website είτε μέσω των επίσημων ιδιόκτητων καταστημάτων της), να προμηθευτούν κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας.Η αξία των κωδικών ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.Η αγορά των κωδικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που ο Thireos Money Center υποστηρίζει ανά κανάλι διάθεσης των κωδικών στο καταναλωτικό κοινό.Ο χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν κατά την αγορά του, ενεργοποιεί τον κωδικό του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει, ώστε αντίστοιχα να μεταφερθεί η αξία αγοράς στο κινητό του.Η κατανάλωση του χρόνου ομιλίας που αντιστοιχεί στο αγαθό που επέλεξε ο χρήστης γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το εκάστοτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Λόγω της φύσης του παρεχόμενου αγαθού ρητά ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και κατ΄ επέκταση την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στο χρήστη η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων ούτε εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρισης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Η Thireos Money Center, λειτουργεί ως μεταπωλητής των κωδικών, ως αυτοί του παρέχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τις εταιρίες διάθεσης προπληρωμένων καρτών και ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξή τους και την προσήκουσα παράδοσή τους στους Χρήστες που αιτούνται τα συγκεκριμένα αγαθά. Κατ επέκταση, η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αγαθού καθεαυτού.Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ως προς παρεχόμενο αγαθό, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο. 
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κωδικό που έχει προμηθευτεί από την Thireos Money Center για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί σε αυτόν σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του και χρήσης του κωδικού από τρίτο πρόσωπο.H παράδοση του αιτούμενου αγαθού στο Χρήστη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών τρίτων παρόχων. Η Thireos Money Center δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη έγκαιρη παράδοση στο χρήστη του αγαθού που αιτήθηκε εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας.

Επιστροφή στο eshop